Haugerud Bilsenter AS ble etablert av Hans J.Haugerud, og hans navn var det opprinnelige navnet på bilverkstedet som ble etablert i 1922. Beliggenheten var nede i Kirkebakken i nærheten av Aur Mølle og Riserelva.

Her var det først ei smie og sykkelverksted, som Hans J. Haugerud overtok etter sin far og dannet bygdas første bilverksted og etter hvert bensinstasjon. Den første kontrakten med Norsk Engelsk Mineralolje (det tidligere navnet på Shell) ble undertegnet så tidlig som i 1925. Dette er således trolig landets eldste igangværende Shell stasjon.

Fra bilverkstedet ble det i sin tid solgt Ford før 1939. Etter 2.verdenskrig ble det overgang til Chevrolet, og etter 1950 både Opel, Vauxhall og Bedford fra både det gamle og det nye anlegget. I en kort periode var han også forhandler for Jawa CZ motorsykler og mopeder.

 

Nåværende bygning ble ferdigstilt i 1952 og lgiger på Preståsen mellom Aurskog Kirke og Aursmoen. Her var det først planer om å stifte et aksjeselskap med alle lastebileierne og Hans J. Haugerud i fellesskap, men da lastebileierne fikk seg forelagt prisen på bygget trakk de seg alle sammen. De mente at prisen var ALT for høy. Haugerud satset derfor videre alene.

Brødrene Haugerud, Hans J.s sønner Hans Juul, Bror Erik og Sven Olav, overtok driften fra 1962 frem til 1988. Midt på 60-tallet var det slutt med underagentur på biler, og det ble igjen drevet som rent bilverksted og bensinstasjon, mens Sven Olav solgte Peugeot på kveldstid og helg, først for Bertel O. Steen AS i Oslo, senere for Kjell Holum AS på Mysen.

I 1976 ble firmaet agent for Alfa Romeo og Chrysler. Nå ble firmaet omdannet til AS under navnet Haugerud Bilsenter AS. Alfa Romeo ble kuttet ut i 1980, mens Chrysler etter hvert ble Talbot, som igjen ble kjøpt opp av Peugeot.

 

Således ble Haugerud Bilsenter AS godkjent forhandler for dette merket, noe de også er i dag.

Det ble også levert Shell parafin og fyringsolje med egen tankbil fra eget tankanlegg i firmaet. Bror Erik overtok salget og utkjøring av parafin og fyringsolje fra 1982 fram til han ble syk og måtte overdra virksomheten til andre.

Hans Juul og Sven Olav Haugerud drev bilforretningen, verkstedet og bensinstasjonen sammen fram til dette ble solgt. Firmaet ble solgt ut av familien i 1988, men ble etter få år kjøpt tilbake av eldste sønn, Hans Juul Haugerud. Han moderniserte eiendommen og er fortsatt eier av anlegget. Hans Juul har vært daglig leder av Haugerud Bil AS, som firmaet het etter gjenkjøpet, fram til april 2006. Da overtok brorsønn Hans Olav som daglig leder av bilforretningen.

Bilforhandlerbedriften ble solgt til Bilsentergruppen på Kongsvinger i oktober 2010 og skiftet igjen navn til Haugerud Bilsenter AS. Hans Olav Haugerud fortsatte som daglig leder og salgssjef. Bilsentergruppen på Kongsvinger gikk dessverre konkurs i januar 2014, og Haugerud Bilsenter AS fulgte med i dragsuget. Dette kunne ikke de ansatte sitte rolig å se på.

Hans Olav Haugerud og Frode Foss (som var ansatt som delelagersjef) etablerte sitt nye firma Haugerud og Foss Bil AS, og gjenåpnet bilforretningen 8.mars 2014. Fra anlegget skal det fortsatt selges nye Peugeot person- og varebiler og bruktbiler av forskjellig slag, samt foreta service og reparasjoner av alle bilmerker.

Bensinstasjonen er for tiden leiet ut og ble drevet først under navnet Haugerud Bensin & Service, senere under navnet Haugerud Bensin, deretter med nye leietakere under navnet Aurskog Bensin & Service AS.